6. Productivity Services

Hệ thống giới hạn 4 tính năng : Collaboration, image/Machine, storage. Vì vậy muốn sử dụng 1 trong 4 tính năng đó bạn phải dùng coin để mua nhé.

Như hình bên dưới, bạn muốn mua gói dịch vụ nào thì nhấn chọn “Buy ”.

  • Storage: sẽ tính theo tháng, nên hết tháng mà k dùng hết hệ thống sẽ tự động xoá phần storage mua thêm

Đầu tiên hãy chọn số lượng MB và date cần mua thêm. Hệ thống sẽ tự đông tính ra số coin bạn cần chi trả ( 1MB/1month=1 Coin).

  • Collaboration (*): sẽ tính theo tháng, nên hết tháng mà k dùng hết hệ thống sẽ tự động xoá phần Collaboration mua thêm. Bạn cần điền số member và date, hệ thống sẽ tính ra số coin ( 1 member/1month = 100coin)

  • Machine Translation: điền số coin mà bạn muốn đổi, hệ thống sẽ tính ra số character ( 1 coin = 50 characters)

  • Image Translation (*): điền số pages mà bạn muốn đổi, hệ thống ra số coin ( 4 coin = 1 page)

(*): hiện chỉ sẵn sàng trên bản cho doanh nghiệp