5. Quản lý Coin

Để bạn có thể dụng được các tính năng giới hạn phía trên, chúng tôi đã xây dụng nên tính năng quản lý coin. Hệ thống sẽ cung cấp miễn phí 500 coin/month, vì vậy bạn có thể sử dụng số coin đó để mua nhé.

  • Dashboard:
  • Hiển thị tổng số coin đang có. hàng tháng hệ thống sẽ cung cấp cho người dùng 1000 coins miễn phí.
  • Hiển thị tổng số services đã mua: Trong từ services đã sử dụng như thế nào? Dùng hết bao nhiêu, còn bao nhiêu.

Hiển thị các gói dịch vụ đã dùng theo project: Storage: Số lượng hệ thống default cung cấp =50MB, số lượng đã dùng trong project. Collaborate: Số người đã được add vào project. Machine translation: số lượng char đã dùng trong project . Image translation:  số lượng pages đã dùng trong project.

  • Exchange Coin

Chức năng này giúp bạn đổi coin thành các gói dịch vụ.

Bước 1: click vào “Exchange Coin” trên màn hình Dashboard.

Bước 2: bạn chọn 1 trong 4 dịch vụ để đổi nhé. Cách đổi đọc ở “6 .Productivity Services”.