3.4.5. Quality Assurance

Quality Assurance (QA) là một trong những bước vô cùng quan trọng đối với các biên dịch viên, giúp kiểm tra chất lượng bản dịch tránh những sai sót không đáng có gây ảnh hưởng đến kết quả dự án.

Hoạt động của RunQA

Trước khi hoàn thành các thao tác trên màn hình dịch, bạn cần ấn “Synchronize” để lưu lại văn bản, sau đấy “Run QA” để kiểm tra lại toàn bộ các lỗi trong văn bản theo các bước:

Bước 1: Chọn tab “Quality Assurance” trên thanh công cụ.

Bước 2: Tiếp đến chọn“Run QA”. Như vậy bạn đã thực hiện xong quá trình kiểm tra, nếu có lỗi sẽ show ra list message để bạn vào update tài liệu. Tuy nhiên bạn có thể update trực tiếp tài liệu qua màn hình này.

Hoạt động của setting QA

Để thực hiện Run QA bạn cần phải setting đã nhé, nhưng có 2 loại setting cho QA.

Row status to run quality assurance: thiết lập lại điều kiện thực hiện Run QA.

Bước 1: Chọn tab “Quality Assurance” trên thanh công cụ.

Bước 2: Tiếp đến chọn“Setting QA”.

Thiết lập lại trường hợp “Error” và “Warning”: Chỉ Project Lead ( người tạo dự án) của dự án mới có thể thực hiện setting này.

Bước 1: Trên màn hình “List File”

Bước 2: Tiếp đến chọn“Setting QA”.

Bước 3: Thưc hiện thiết lập lại đâu là “Error” đâu là “Warning”