3.4.3. Slice file

Để thực hiện được chức năng này bạn cần phải mua gói Collaboration nhé.

Chức năng này giúp bạn chia nhỏ file tài liệu và chia sẻ cho member trong dự án.

Bước 1: Trên màn hình list file, bạn chọn 1 file cần slice,

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng  rồi chọn “Slice”, màn hình slice sẽ như sau

Bước 3: Bạn cần điền các thông tin vào from rồi nhấn “Apply”. Bạn đã chia nhỏ file ra và share cho các thành viên trong dự án.

Như vậy trong file sẽ xuất hiện các role “Translator”: người dịch tài liệu, “Reviewer 1,2”: người review tài liệu

Lưu ý : sau khi slice xong, bạn có thể chia lại và assign cho người khác.