3.4.2.1. Pretrans

Quá trình dịch file thì các bạn có nhiều cách để hoàn thiện, nhưng để hiệu quả nhất thì nên “PreTrans” đầu tiên nhé.

Bước 1: Thực hiện “Setting Pretrans”. Tuy nhiên setting này chỉ apply cho 1 cá nhân đó trong project mà không ảnh hướng tới các thành viên khác.

Cách 1: Nhấn vào “Setting” trong tab “PreTrans” trên màn hình dịch.

Cách 2: Trên màn hình “List File” chọn “PreTrans setting”

Bước 2: Thực hiện setting, có 2 loại là preTrans: MT và TM . Hiện tại phần MT chúng tôi đang hỗ trợ 3 loại máy dịch: AMT, Microsoft, Google. TM hỗ trợ lấy thông tin từ: TMw, TMm, TM refer.

PreTrans bằng TM: Nếu thực hiện pretrans theo TM thì sẽ setting check chọn “TM Translation”.

Lưu ý: Sẽ ưu tiên TM có % matching cao nhất. Trường hợp bạn tích chọn TMWorking và TMRefer mà cả 2 lại có % matching bằng nhau thì PreTrans sẽ lựa chọn lấy kết quả của TM mà bạn cài đặt thứ tự ưu tiên cao hơn.
Ấn để sắp xếp thứ tự ưu tiên gợi ý của các TM. Tại cửa sổ “Arrange by Priority”, bạn hãy kéo thả chuột để sắp xếp thứ tự ưu tiên của các TM. Theo dõi hình phía dưới nhé.

PreTrans bằng MT: Nếu thực hiện pretrans theo MT thì sẽ setting như hình nhé, tuy nhiên bạn chỉ có thể chọn 1 loại máy dịch.

PreTrans bằng TM Và MT: Bạn có thể tích chọn dịch theo cả MT và TM. Tuy nhiên ở đây cần phải setting “Match rate settings”để cài đặt nhận kết quả từ máy dịch. Nếu bạn đặt “Match Rate(%)” = X% thì :

>= X% sẽ lấy kết quả từ TM

< X% sẽ lấy kết quả từ MT

Như vậy quá trình setting đã xong rồi!

Bước 3: Nhấn nút “Execute

Sau đó bạn sẽ thấy các bạn hình sau nhé: