3.4.1. Import file

Sau khi đã tạo thành công dự án, bước tiếp theo là import tài liệu lên dự án vừa khởi tạo để tiến hành biên dịch. Hiện tại hệ thống hỗ trợ dịch file tài liệu và dịch ảnh.

Bước 1. Tại mục Project, click chọn Project bạn cần làm việc

Ảnh 11: Chọn project để import file

Bước 2. Trên thanh quản lý File Management, Click chọn “Import” à “Import Normally” để bắt đầu tải lên tài liệu cần dịch

Ảnh 12: Chọn “Import file”

Bước 3. Bạn nhấn vào biểu tượng để kéo file vào nhé. Có thể import nhiều file.

Ảnh 13: Thực hiện import file

Bước 4. Nhấn “Apply” để hoàn thành. Bạn đã đưa file lên thành công nhé.

Thực hiện import file thành công