3.2. Thêm thành viên cho dự án

Đối với bản “Individual” hệ thống đang giới hạn tính năng làm việc nhóm, như vậy nếu bạn muốn sử dụng tính năng này thì bạn cần phải mua gòi “Collaboration”. Cách thức mua như nào chúng tôi sẽ giới thiệu ở mục “Productivity Services” nhé.

Ảnh 6: Thêm thành viên dự án

 

Trong trường hợp bạn đã mua gói dịch vụ “Collaboration”.

Bước 1. Trên thanh quản lý Members, chọn “Add Members”

Ảnh 7: Add member

Bước 2. Danh sách User được hiển thị, bạn có thể thêm thành viên bằng cách tick chọn ô vuông bên cạnh tên thành viên hoặc tìm kiếm tên User trên thanh công cụ.

Ảnh 8: Search User để add vào dự án

 

Bước 3. Nhấn “Add” để hoàn thành hoặc “Cancel” để hủy thao tác

Bước 4. Set quyền cho thành viên tại cột “Role in Project”

Ảnh 8: Set role cho member trong dự án

Như vậy là bạn đã làm xong thao tác thêm thành viên dự án nhé! Tuy nhiên trong bạn vẫn có thể remove member vừa add ra khỏi project nhé.

Ảnh 9: Remove ra khỏi dự án