2. Những thuật ngữ cần biết

Trong quá trình biên dịch, một vài cụm từ “lạ” xuất hiện và bạn không hiểu ý nghĩa của chúng? Vậy hãy đọc qua danh mục các từ viết tắt dưới đây trước khi bắt đầu quá trình biên dịch của mình nhé!

Translation Memory (TM) là bộ nhớ dịch mà Akatrans CAT sẽ lưu lại những bản dịch trước đấy của người dùng. Trong quá trình biên dịch, TM sẽ phát hiện những phân đoạn giống hoặc gần giống nhau để gợi ý cho người dùng tái sử dụng. Đối với những văn bản dịch dài và có những phân đoạn lặp lại nhiều lần, TM sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tăng tốc công việc và giữ được tính thống nhất cho các văn bản dịch một cách đáng kể.

Term Bases (TB) là cơ sở từ vựng nơi người dịch có thể lưu giữ và tập hợp các cặp thuật ngữ bao gồm ngôn ngữ gốc (source) và ngôn ngữ đích (target). Khi bạn dịch một văn bản chứa nhiều thuật ngữ nằm trong TB, Akatrans sẽ tự động gợi ý để bạn có thể dễ dàng sử dụng lại chúng giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thống nhất cho văn bản.

Akamind Machine Translation (AMT) là hệ thống máy dịch thông minh được phát triển bởi FPT Software. Được tích hợp trong Akatrans CAT, hệ thống AMT hiện tại đang hỗ trợ tự động dịch hai chiều ngôn ngữ Việt – Nhật và Nhât- Việt, giúp tăng năng suất và tiết kiệm thời gian cho các biên dịch viên.

Machine Translation (MT) là máy dịch.

TM Working (TMW) lưu lại những cặp câu nguồn và đích đã được dịch trong quá trình làm việc, tự động gợi ý lại cho biên dịch viên khi phát hiện những câu nguồn tương tự hoặc gần giống. TMW chỉ hoạt động trong phạm vị 1 dự án và trên 1 màn hình dịch.

TM Master (TMM) lưu giữ những bản dịch đã được kiểm duyệt từ TMW và có thể chia sẻ cho người dùng/dự án khác.

TM Refer (TMR) là những bản dịch bên ngoài dự án được sử dụng để tham khảo trong quá trình dịch thuật.

Segment là một phân đoạn có ý nghĩa bao gồm hai cặp ngôn ngữ nguồn và đích. Segment có thể là một câu, một đoạn hay một tiêu đề văn bản.