Bộ nhớ dịch Translation Memories?

Bộ nhớ dịch Translation Memories (TM ) là một cơ sở dữ liệu ngôn ngữ liên tục cập nhật bản dịch của bạn khi làm việc và sẽ giúp bạn tái sử dụng trong tương lai khi gặp những câu tương đồng. Bộ nhớ dịch có thể hỗ trợ quá trình dịch, cải thiện đáng kể thời gian cho biên dịch viên.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of